برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس
اتاق خواب 3
پارکینگ دارد
زیر بنا 184متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1690
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس
اتاق خواب 4
پارکینگ دارد
زیر بنا 230متر مربع
قیمت فروش 11 میلیارد تومان
کد ملک 1689
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 116متر مربع
قیمت فروش 4.5 میلیارد تومان
کد ملک 1692
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 90متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 1691
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کوی سید خلف
اتاق خواب 3
پارکینگ __
زیر بنا 95متر مربع
قیمت فروش 19 میلیارد تومان
کد ملک 1684
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 85متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1687
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 74متر مربع
قیمت فروش 2.8 میلیارد تومان
کد ملک 1685
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس شرقی
اتاق خواب 2
پارکینگ __
زیر بنا 100متر مربع
قیمت فروش 3.5 میلیارد تومان
کد ملک 1686
برای فروش
اسلایدر عکس
مغازه
مغازه
کیانپارس غربی
اتاق خواب 1
پارکینگ __
زیر بنا 20متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1688
برای فروش
اسلایدر عکس
منزل مسکونی
منزل مسکونی
کیانپارس غربی
اتاق خواب 2
پارکینگ دارد
زیر بنا 150متر مربع
قیمت فروش توافقی
کد ملک 1683